Blueports Limburg verenigd de veertien Limburgse binnenhavens

Limburg is een logistieke hotspot in Europa. Spoor, weg, binnenvaart, luchtvaart en buisleidingen (Chemelot heeft het grootste buisleidingenstelsel van Europa) sluiten hier goed op elkaar aan. En we liggen centraal: in een straal van driehonderd kilometer hebben we een afzetgebied met meer dan honderd miljoen consumenten en 200.000 bedrijven. Alle Limburgse binnenhavens (14) hebben zich verenigd in Blueports Limburg en voor het spoor is er het Bestuurlijk Railagenda overleg Limburg.

Zie hieronder een video over BluePorts en het belang voor Limburg.