Laat je lading varen

Nederland is een waterland. We beschikken over kilometers vaarweg. Toch denk je bij transport direct aan een vrachtwagen. “Zet eens wat vaker alles op het schip. Laat je lading varen.”

Peter van Gemert en Bob Joosten, algemeen en commercieel directeur van Wessem Port Services, winden er geen doekjes om. “Schakel niet klakkeloos wegtransportbedrijf X, Y of Z in maar duik in de mogelijkheden van vervoer over water.”

Wessem Port Services heeft vier havenlocaties. Maastricht, Stein, Wessem en Lanaken. Elke haven beschikt over een volledig geoutilleerd terrein met alle faciliteiten voor de gewenste op- en overslag. “Er leggen in de haven van Stein elk jaar 2.000 schepen aan”, vertelt Bob Joosten. “Dat deze moderne infrastructuur beschikbaar is, moet bij meer mensen op het netvlies komen. Eén klein binnenschip kan tot dertig vrachtwagens vervoeren. Een groot schip zelfs 70 tot 90 vrachtwagens.”

“Er zijn miljoenen geïnvesteerd in onderhoud en aanleg van nieuwe kades, in de 7×24 uurs bediening van alle sluizen en we werken aan digitalisering van de binnenhavens”, legt Bob Joosten uit. “Welke vervoersstromen bevinden zich waar, en hoe kunnen we dat optimaal inrichten. Het wordt straks ook verplicht om aan schippers in elke haven walstroom aan te bieden. Geen vervuilende dieselgeneratoren meer maar gewoon de stekker in het stopcontact. We investeren daarnaast in meer wisselwerking met de grote zeehavens. Antwerpen en Rotterdam kunnen het niet alleen. Er zijn ‘hubs’ nodig in het achterland. En wat te denken van het aantal ligplaatsen voor schepen langs het water? We zijn stevig op weg maar zeker nog niet klaar.”

Wij zitten aan het venster van duurzaamheid

“Met meer goederenvervoer over water neemt de verkeersdrukte op de weg af en dringen we de CO2-uitstoot terug”, zegt Bob Joosten. “Walstroom is een heel concreet voorbeeld maar er zijn ook duurzame initiatieven die verder in de toekomst liggen. Zoals de ‘clean energy hubs’. Die moeten het straks mogelijk maken om bijvoorbeeld waterstof te tanken.” “Verduurzamen doen we samen”, stelt Peter van Gemert. “Binnen Blueports Limburg maar ook met andere partners binnen de keten. Op Chemelot staan zestig verschillende fabrieken die met gas en nafta producten maken. Deze fossiele grondstoffen moeten vervangen worden door ‘green feed stock’. Verschillende bedrijven houden zich bezig met pilots hoe we van gebruikt plastic, rubber, hout, slib of mest weer iets nieuws kunnen maken. Wij volgen deze ontwikkelingen van nabij en daarmee zitten we aan het venster van duurzaamheid op Chemelot. Welke grondstoffen hebben onze opdrachtgevers straks nodig en hoe kunnen wij de toelevering zo goed mogelijk inrichten?” “We zien de laatste vijf tot tien jaar een groei in de vervoersstromen van circulaire grondstoffen”, vult Bob Joosten aan. “En die stromen worden steeds groter. Op ons terrein lijkt het misschien laagwaardig afval maar schijn bedriegt. Die bergen gebruikte kunststoffen zijn een waardevolle grondstof.” 

<streamer>

Eén klein binnenschip kan tot dertig vrachtwagens vervoeren. Een groot schip zelfs 70 tot 90 vrachtwagens.”

“Als Wessem Port Services zetten we stevig in op de groei van recyclingactiviteiten”, zegt Bob Joosten. “Op onze locatie in Maastricht hebben we geïnvesteerd om recycling van kunststofafval mogelijk te maken en deze reststromen uiteindelijk weer als maalgoed aan te bieden aan de industrie. We zijn actief in zinkrecycling en verwerken slib uit waterzuiveringsinstallaties. Verduurzamen vraagt om een omslag in het bedrijf. Het gaat al lang niet meer puur om het laden van schepen. We hebben ook de kennis en expertise van de bewerking van uiteenlopende grondstoffen.” “Er is dus geen sprake meer van ‘platte’ op- en overslag maar wij voegen een stuk bewerking en toegevoegde waarde toe”, reageert Peter van Gemert. “We voorzien klanten van efficiënte en creatieve logistieke maatwerkoplossingen voor droge bulkladingen met Value Added Services in de complete supply-chain. Met onze huidige en nieuwe recyclingactiviteiten groeien we verder om daarmee een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.”

“Transport over water biedt grote voordelen voor het vervoeren van vrijwel alle producten”, zegt Bob Joosten. “Het is betrouwbaar, betaalbaar, efficiënt en geeft een forse CO2-reductie. De overstap van weg naar water vraagt van ondernemers om een andere manier van denken. Wessem Port Services helpt bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame logistieke concepten over water. Laat je lading varen, niet je ambitie voor een duurzamer vervoer.”