Hoogwater geeft extra duw aan ‘modal shift’

De gemeente Roermond telt vijf bedrijventerreinen. Ze verschillen van elkaar door aard en omvang van de gevestigde bedrijven. Eén van de bedrijventerreinen springt er om een andere reden uit. Een belangrijk deel van bedrijventerrein Willem Alexander is de haven.

Over hoogwater als bedreiging én logistieke kans.

Willem Alexanderhaven maakt deel uit van Blue Ports Limburg. Net als 13 andere binnenhavens in Limburg. Er zijn toonaangevende bedrijven gevestigd, die met ruim 1100 banen een wezenlijk onderdeel uitmaken van de economische structuur in Roermond. “Na de overstromingen in de jaren ’90 is de huidige waterkering aangelegd”, vertelt Robbert Speksnijder, beleidsadviseur Economische Zaken van de gemeente Roermond. “Deze ‘primaire kering’ voldoet niet aan de huidige normen en moet worden aangepast. Het originele plan van het Waterschap om deze verhoging vorm te geven beschermt echter niet alle bedrijven. Om deze reden werken de bedrijven, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en gemeente Roermond aan een plan om alle bedrijven te beschermen én te voldoen aan de normen.” 

Bekroning

“Hoewel er niemand tegen de bescherming van hoogwater is, spelen er wel verschillende belangen. Het was voor de gemeente Roermond de kans bij uitstek om alle partijen en belangen bij elkaar te brengen”, vertelt Robbert Speksnijder. “Hoe kunnen we meerdere doelen met elkaar bereiken? Beveiliging en bescherming tegen hoogwater is er een. Bekijk je dit uit inwonersperspectief of neem je ook behoud van werkgelegenheid en economische redenen mee. En als je dan toch aan de gang gaat, kan een kade dan niet gelijk een logistieke functie krijgen? Geen eenvoudige opgave want het zijn allemaal gescheiden werelden met ieder een eigen doel en belang. Stap voor stap is het gelukt om die werelden bij elkaar te brengen en is er een plan gemaakt dat voorziet in alle belangen. Met de toekenning van de CEF-subsidie is een belangrijke basis gelegd. De Connected European Facility subsidie stimuleert Europese studies en onderzoeken naar meer vervoer binnen de goederencorridors in Europa. Het is een bekroning van de mooie samenwerking waarin we de kwaliteiten van alle betrokken organisaties goed hebben benut en een stevige extra duw hebben gegeven aan de impuls voor vervoer over water.”

“Wat ik bijzonder vind is dat de oorspronkelijke vraag van het Waterschap over de bescherming van Willem Alexanderhaven de aanzet is geweest voor een sterkere verbondenheid van de bedrijven op Willem Alexander”, benadrukt Robbert Speksnijder. “Het zette de bedrijven aan tot nadenken over toekomstplannen, individueel maar ook vanuit het collectief. Wat zijn wij voor bedrijventerrein? Waar liggen onze kansen? Wat verbindt ons? Daaruit kwam naar voren dat de verbinding tussen alle bedrijven ligt in de ontwikkeling van duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie. Wat begon vanuit een bedreiging is doorontwikkeld tot kans voor alle bedrijven van Blueport Willem Alexanderhaven.”

Op het netvlies                              

“We hebben met een aantal majeure thema’s te maken die allemaal in één project samenkomen. De wens vanuit de EU om de goederencorridors beter te benutten, het mobiliteitsvraagstuk, duurzaamheid en hoogwaterveiligheid. De bestaande samenwerking in het netwerk Blue Ports Limburg heeft zeker aan het succes bijgedragen. Het helpt ons binnen de lobby om gezien en gehoord te worden. Er is meer politieke aandacht voor de haven en de kansen die er liggen. Willem Alexander is nu een van de belangrijkste bedrijventerreinen in de transitie. Zo stonden we eerder niet op het netvlies. Als je blijft denken vanuit afzonderlijke belangen dan kom je er niet uit. Juist door elkaars belangen mee te nemen, ben je beter in staat je eigen doel te realiseren.”“De Maas is een belangrijke levensader van Limburg. Het vormt een directe verbinding met Rotterdam en Antwerpen, maar ook met het Duitse achterland. Het voordeel van de Maas is dat het een gestuwde rivier is, waardoor de rivier ook in de droge zomers goed bevaarbaar blijft. Het besef dat Willem Alexanderhaven een belangrijke functie heeft in de goederenstromen groeit. De mogelijkheid om te komen tot aanvullende bescherming tegen hoogwater, in combinatie met het gebruik van de kades voor overslag van goederen, helpt ons om vervoer over de weg te verplaatsen naar het water. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de goederencorridor langs de havens aan de Maas en aan onze ambities om de Limburgse economie verder te verduurzamen. Hoogwater heeft daartoe definitief het zaadje geplant. Aan ons om het te laten ontkiemen.”