Europese miljoenenregen voor verduurzaming Limburgse havens

Europa stimuleert de verduurzaming van vijf Limburgse binnenhavens met een stevige miljoenensubsidie. De gelden worden verdeeld over de binnenhavens in Maastricht, Stein, Leudal, Roermond, Venlo en Tilburg.

De EU stelt 7 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en draagt maximaal 120 miljoen euro bij aan de verduurzaming van de binnenhavens in Maastricht, Stein (Chemelothaven), Leudal (Zevenellen), Roermond en Venlo. De binnenhaven van Tilburg deelt eveneens mee in de subsidiepot.

Het is de vierde keer dat de Provincie Limburg als initiatiefnemer met succes een beroep doet op bijdragen uit de Europese subsidiepot Connecting Europe Facility (CEF). De gelden zijn onder meer bestemd voor circulair bouwen, hoogwaterbescherming, de overstap van transport via de weg naar transport via het water en de verplaatsing van de jachthaven in Venlo.

Doorontwikkeling

De bedrijven in de binnenhavens hebben eerder aangekondigd 14 miljoen euro te willen investeren in onderzoek naar doorontwikkeling van de havens. Brussel vergoedt nu de helft daarvan. De onderzoeken moeten binnen drie jaar leiden tot een concrete aanvraag voor uitvoering, waarvan dan nog eens 20 tot 50 procent wordt vergoed.

„Dat de EU voor de vierde keer een subsidie toekent, toont het belang van de Limburgse binnenhavens binnen het trans-Europese transportnetwerk”, aldus gedeputeerde Stephan Satijn. „De investering van het Limburgse bedrijfsleven in de havens, gecombineerd met de Europese subsidie is een enorme impuls voor de circulaire economie én de transitie van weg naar water.”

Reststromen

In de subsidieaanvraag is er speciaal aandacht voor gevraagd om bij de uitbreidingen fors in te zetten op duurzaam bouwen. Maastricht met name focust op het vervoer van zogeheten reststromen. De haven aan de Klipperweg wordt heringericht. Het is de bedoeling dat het huishoudelijk afval van Zuid-Limburg per binnenvaart in balen naar de verbrandingsovens gaat in plaats van 350 km over de weg per vrachtwagen. In de toekomst zouden de havens van Maastricht en Stein kunnen anticiperen op RWE-plannen om op Chemelot huishoudelijk afval om te zetten in waterstof. 

In Leudal zijn er plannen voor een duurzaam multifunctioneel en watergebonden bedrijventerrein. Het park moet ruimte bieden aan bedrijven in de sectoren opslag, en circulair en biobased ondernemen.

In de Willem Alexanderhaven in Roermond wordt een combinatie ontwikkeld van hoogwaterbescherming en logistieke kades. In Venlo wordt de jachthaven verplaatst omwille van de hoogwaterbescherming. Op de noord- en zuidoever kunnen vervolgens plannen worden uitgewerkt voor circulaire bedrijvigheid.

Voor de CEF-subsidies is grensoverschrijdende samenwerking een voorwaarde. Die is geborgd via het Rhombus-project, dat de grote havens van Rotterdam, Duisburg, Luik en Antwerpen verbindt via het achterland (Maas, Albertkanaal).

Bron: Dagblad de limburger