Centen doorslaggevend

Jean L’Ortye verwacht dat centen doorslaggevend zijn bij huisvuiltransport Limburg

Jean L’Ortye, eigenaar van de gelijknamige overslagterminal in Maastricht, hoopt dat de proef met het vervoer van Limburgs restafval per schip een vervolg krijgt. Hij acht de kans dat de winnaar van de aanbesteding het afval per schip gaat vervoeren echter klein, want het vervoer per schip is wel veel duurzamer maar door de extra behandeling van het balen ook iets duurder.

Lees het hele artikel hier

Bron: Schuttevaer.nl