Jaarcongres NVB: ‘Wie in 2050 niet emissieloos of -arm is, telt niet meer mee’

Om meer vracht van de weg naar het water te krijgen, moet de binnenvaart betrouwbaar, duurzaam en competitief geprijsd zijn. Bovendien is het aan de sector zelf om het voortouw te nemen op het gebied van vergroening en niet de wensen van verladers af te wachten. Maar om investeringen te rechtvaardigen, zijn er wel volle schepen nodig. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB).

Lees hier het hele artikel.