Binnenvaart in wedloop verwikkeld

De binnenvaart moet schoner en moderner om de slag met het wegtransport niet te verliezen.