Begin tijdelijke dam

„Het is zonde dat in een land als Nederland waar we zo sterk zijn in waterkunde, dit kan gebeuren”, vindt Bakker. Hij hoopt dat de situatie de komende weken verbetert. Maandag werd daar een begin mee gemaakt door Rijkswaterstaat met de bouw van een tijdelijke dam die net zo hoog wordt als de kapotte stuw. Over zo’n 3,5 week moet die klaar zijn, waarna delen van de stuw vervangen kunnen worden. Tot die tijd kan het peil maximaal 1,35 meter lager staan dan normaal.

Het water in de Roer staat al zo laag dat fietsen op de bodem zichtbaar zijn. — © John Peters

Bijna vier weken is nog lang wachten voor de betrokkenen. Een vergoeding krijgen voor gemiste inkomsten of schade voor de getroffen bedrijven en verenigingen komt er niet, liet de minister weten. „Dit is de grilligheid van de Maas. Dat weten schippers en bedrijven. Ik wil niet één ding de schuld geven, maar het blijft natuur. Het is dan ook niet zo dat we schadevergoedingsregelingen gaan opzetten.”

Bron: Dagblad de Limburger