AVG en Teunesen willen overvolle haven Heijen uitbreiden

HEIJEN11 SEPTEMBER 2021, 15:00

AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint willen de haven aan de Maas bij Heijen uitbreiden. Beide bedrijven zijn er gevestigd en hebben meer ruimte nodig. Ook kunnen zich na de uitbreiding nieuwe watergebonden bedrijven vestigen op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein. Maar omwonenden hebben zo hun bedenkingen.1

Het 100-jarige familiebedrijf AVG ontwikkelde zich van klein grondverzetbedrijf tot een concern met meerdere vestigingen in Nederland en Duitsland. AVG levert verschillende diensten op het gebied van bouwstoffen, infra, transport en explosievenopsporing. Teunesen is eveneens een familiebedrijf en bijna 80 jaar leverancier van zand en grind voor de woning-, utiliteits- en wegenbouw en betonindustrie. De winningslocaties van Teunesen liggen verspreid over Zuid-Nederland, Duitsland en België. Vanaf de productielocaties vindt het zand en grind via de haven van Heijen zijn weg naar de afnemers. Het vervoer gaat ten dele over de weg en uit milieu- en capaciteitsoverwegingen steeds vaker over water. ‘Sinds enkele jaren stijgt de vraag naar bedrijventerreinen met overslagmogelijkheden aan het water’, stellen beide bedrijven. ‘Bedrijven hebben een groeiende behoefte aan vervoer per schip. Nationale en internationale overheden stimuleren dit ook. De uitbreiding van de haven van Heijen past in dit plaatje. De haven is gunstig gelegen op een kruispunt van vaar- en snelwegen en de uitbreiding sluit aan op de bestaande haven en het bedrijventerrein.’

Geul en draaikom

De huidige haven is onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld en ligt op ongeveer 300 meter afstand van het dorp Heijen. Volgens Werner Teunesen van Teunissen Zand en Grint is het haventerrein overvol. ‘Door uit te breiden kunnen we de overslag van bulkgoederen op een goede en veilige manier blijven afhandelen.’

Voor de financiering wordt aanspraak gemaakt op een subsidie van vier miljoen euro uit het Europese fonds van Connecting Europe Facility. Hiervoor wordt een nieuw bedrijventerrein van zo’n 13 hectare aangelegd met overslagkade. Tevens wordt een toegangsgeul gegraven, geschikt voor schepen van klasse Vb. De geul is acht meter diep, inclusief drie meter sedimentatieruimte, zodat de haven minder vaak hoeft te worden uitgebaggerd. Een zwaaikom in het zuidelijke deel van de nieuwe havengeul krijgt een oppervlakte van circa 4,6 hectare, zodat schepen kunnen draaien.

Binnen het plangebied komt ook ruim 10 hectare nieuwe natuur en buiten het plangebied wordt ongeveer vijf hectare nieuwe (Maasheggen)natuur en dassenfoerageergebied ontwikkeld.

De plannen voor de uitbreiding van de haven van Heijen. Linksboven de te graven toegangsgeul en de zwaaikom.

Vragen

Samen met directeur Ramon Janssen van AVG heeft Teunesen met omwonenden en andere betrokkenen gesproken over de uitbreiding. Samen met de gemeente Gennep organiseerden ze ook informatieve excursies. Volgens de bedrijven werden de ideeën en wensen van de omwonenden ook meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Zo werd het onderwaterdepot voor de opslag van grind geschrapt, blijft de natuurlijk ingerichte strekdam tegenover het bedrijf ForFarmers behouden en komen er meer natuur-, fiets- en wandelmogelijkheden. Op die manier behouden de woonarkbewoners een prettig uitzicht en wordt overlast vermeden. ‘We komen tegemoet aan de wensen om meer natuur aan te leggen’, zegt Janssen. ‘De gemeente wil op het bedrijventerrein duurzaamheid een grotere rol laten spelen. Daarvoor worden zonnepanelen op nieuwbouw verplicht en elektrisch vervoer gestimuleerd.’

Geen containers

De zorgen van de omwonenden over toenemend vrachtverkeer over de weg, zegt Teunesen te kunnen wegnemen. ‘Bedrijvigheid met zeer veel vervoersbewegingen krijgt op voorhand geen toestemming om zich op het bedrijventerrein te vestigen. We verwachten we meer vervoer over water, ook boord-boordoverslag, waardoor het vervoer over de weg juist vermindert wanneer de havenuitbreiding is gerealiseerd.’

Welke nieuwe bedrijven zich gaan vestigen is nog niet bekend. Een ding is wel duidelijk, er komt geen containerhaven. De gemeente Gennep heeft aangegeven dat dit niet is toegestaan.

Volgens AVG en Teunesen is de uitbreiding evenwel ook belangrijk voor andere bedrijven in Heijen en de gemeente Gennep. Een deel maakt al gebruik van de havenfaciliteiten en het nieuwe bedrijven terrein zal zorgen voor meer werkgelegenheid. ‘Een grotere haven is ook gunstig voor transporteurs en toeleveranciers. Daarnaast zorgt de nieuw te graven toegangsgeul voor een betere doorstroming van de Maas bij hoogwater. Hierdoor zal de omgeving beter beschermd zijn.’

Blueports Limburg

De plannen sluiten volgens de initiatiefnemers ook aan bij Blueports Limburg, het samenwerkingsverband van de provincie, Rijkswaterstaat en de Limburgse havengemeenten. Limburg wordt in dit verband gepromoot als economisch sterke regio in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en het Duitse achterland. De regio rondom Heijen krijgt door de uitbreiding van de haven een economische impuls en het goederenvervoer kan over water duurzaam blijven groeien.

Meer info nodig

De benodigde Milieu Effect Rapportage (MER) verkeert in de laatste fase. De onafhankelijke commissie waardeerde de duurzaamheidsmaatregelen in het plan en is positief over de bijdrage aan natuurherstel en -ontwikkeling. De bedrijven moeten de MER op één onderdeel aanvullen. De commissie vindt de informatie over de benodigde extra havencapaciteit en bedrijventerrein nog te algemeen en wil een uitgebreidere onderbouwing. Zowel Teunesen als AVG beloofde met een aanvulling te komen. Daarna is de gemeenteraad van Gennep nog aan zet. De bouwwerkzaamheden zullen volgens de bedrijven twee tot drie jaar in beslag nemen.