Afstudeeronderzoek naar circulaire economie in binnenhavens

Geachte leden van de Vereniging van Binnenhavens,

In samenwerking met Bart Kuipers, Senior Onderzoeker Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de NVB student Christian van Millingen in 2021 begeleid met zijn afstudeeronderzoek naar circulaire economie in binnenhavens.

De Nederlandse samenvatting van dit onderzoek is reeds met u gedeeld per mail en via dit artikel op de website.

Bart Kuipers en Martijn Streng hebben een goede, inhoudelijke beoordeling gegeven en hun waardering uitgesproken voor het lef dat Christian heeft getoond door tegen de stroom in te roeien. In tegenstelling tot wat andere onderzoeken of artikelen over dit onderwerp zeggen, laat Christian in dit onderzoek zien dat circulaire economie niet automatisch groei aan goederenstromen betekent.

Hij is geslaagd met een mooi cijfer: een 7,5.

Circulaire economie is een belangrijk onderwerp waar de komende jaren veel ontwikkeling in zal plaatsvinden. In het afstudeeronderzoek zijn vier scenario’s onderzocht. Bij de vier scenario’s wordt uitgegaan van twee mogelijke tegenstellingen in de ontwikkelingen van circulaire economie, namelijk: centraal of decentraal georganiseerde circulaire economie waarbij de focus gelegd wordt op verbetering van kwaliteit of kwantiteit van grondstoffen (zie figuur op pag. 38).

Ieder scenario heeft eigen aanbevelingen, omdat het niet eenduidig is wat mogelijk gaat veranderen. Wat de meeste scenario’s wel gemeen hebben is dat de verwerking van grondstoffen een grote rol gaat spelen in de circulaire economie. Voor binnenhavens zal de circulaire economie uitdagingen met zich meebrengen, met name op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en het optimaal benutten van haventerreinen. 
Om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen is passend beleid nodig om de functie van binnenhavens als circulair transportknooppunt, opslaglocatie voor circulaire doeleinden en vestigingslocatie voor circulaire industrie te accommoderen en tegelijk de binnenvaart als duurzaam transport te faciliteren.

In de conclusie en aanbevelingen op pagina 61 t/m 65 worden helaas geen concrete handvatten geboden, behalve dat het belangrijk is om meer onderzoek naar dit onderwerp te doen.

Op de vraag: welke aanbeveling zou je doen aan binnenhavens om een vervolg aan dit onderzoek te geven?, laat Christian weten dat hij binnenhavens de aanbeveling doet om een kwantitatieve analyse van de te verwachtte goederen- en/of afvalstromen te maken.

Daarnaast ziet Bart Kuipers een (vervolg)onderzoek of scan naar de beleidsmatige consequenties van de vier scenario’s als goede optie.

Binnenkort wordt door Erasmus UPT en NVB verder gesproken over de uitkomsten van het onderzoek en hoe de NVB verder kan gaan met de uitvoering van dit geagendeerde thema.

Het onderzoek van Port of Zwolle, het rapport naar watergebonden bedrijventerreinen door de MRDH-regio en het onderzoek naar circulaire economie van Limburg bieden enkele aanknopingspunten. 

Namens Christian van Millingen: bedankt voor uw medewerking en support!

Verder zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.