Corridors

Samen naar Topcorridors van de toekomst

De meerwaarde van goederenstromen en logistiek is aangetoond voor de economische toegevoegde waarde van Nederland. Dit is gebleken uit het MIRT-onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verwachting is dat dit beeld zich op lange termijn doorzet. Hierbij is de bestaande infrastructuur cruciaal om de logistiek in goede banen te leiden. De Topcorridors werken samen om de logistieke corridors Oost en Zuidoost te optimaliseren en duurzaam te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van de Topcorridors hechten we belang aan een gezamenlijke, integrale, multimodale, regio-overstijgende en internationale aanpak. Hierbij streven wij naar een versterking en verduurzaming van de corridors, die tevens bijdragen aan de economische vitaliteit van regio’s. De kracht van de goederenvervoercorridors is vooral gelegen in goed functionerende knooppunten. Hiervoor ontwikkelen we in samenhang zes bovengemiddelde knooppunten: Moerdijk, Nijmegen, Tilburg, Venlo, Sittard-Geleen en Tiel.

We onderscheiden drie logistieke waardeketens binnen de goederenvervoercorridors:

  • Mainport Rotterdam als gateway to Europe;
  • Sterk verbonden mainportnetwerk;
  • Sterke knooppunten in een grenzeloos netwerk.

Bij de toekomstige corridorontwikkeling worden deze drie waardeketens naast elkaar ondersteund. Verder zetten we in om samen actiever te sturen op clustering van logistieke bedrijvigheid, inclusief uitwerking van de instrumenten hiervoor.

Doelen 

We zetten in op het creëren en versterken van een optimaal aantal verbindingen tussen de netwerken en modaliteiten op de corridors (vervoersperspectief) en tussen de netwerken en de regio (economisch perspectief). Dit doen we door een marktgerichte focus op zes ‘bovengemiddelde’ knooppunten. Ook richten we ons op de verbetering van de doorstroming van de goederencorridors en service voor de gebruikers (verkeersperspectief).

Ga hier naar de website van Topcorridors